VOORWOORD

Partner InBusiness

De Nederlandse economie groeit als kool. Iedere maand worden de groeicijfers naar boven bijgesteld. Tegen deze achtergrond vinden wij het een goed moment om ons nieuwste private equity-fonds te introduceren. Op 11 september jl. vond tijdens een druk bezocht Kick-Off event de introductie plaats van Antea Participaties VIII. In dit nummer kunt u een verslag van dit evenement lezen waar Jort Kelder een van de sprekers was.

Juist nu we bezig zijn met de funding van ons nieuwe fonds viel mijn oog op een interessant onderzoek. Een studie van Vondel Finance en de Erasmus Universiteit bracht aan het licht dat generieke participatiefondsen door hun spreiding gemiddeld een beter rendement behalen dan gespecialiseerde fondsen, zoals bijvoorbeeld sectorfondsen. Deze uitkomst verheugt mij: Antea is een generiek fonds. Al sinds 1992 geloof ik heilig in spreiding.

We hebben al een aantal parels in het MKB in beeld om vanuit het nieuwe fonds in te investeren. Steeds meer ondernemers weten de weg naar Antea te vinden als partner in business. We zagen dat ook al bij fonds VII. In 2 jaar tijd hebben we daar geïnvesteerd in een achttal mooie Nederlandse MKB-bedrijven. Twee daarvan, DVK Media en de Westfriesche Pindabranderij, presenteren zich in InBusiness. Nog nooit in onze 25-jarige historie lag het investeringstempo zo hoog. Natuurlijk is er veel geld beschikbaar in de markt, maar de positie van Antea is en blijft onderscheidend. We gaan niet mee in de schaalvergroting die in de private equity-markt gaande is en blijven ons richten op het MKB. Juist kleinere en middelgrote bedrijven waarderen de toegevoegde waarde van het Informal Investors-netwerk van Antea en onze filosofie. Die filosofie is dat wij een grote mate van vrijheid bieden aan het management van onze portefeuille-bedrijven. In het segment waarin wij actief zijn is de ondernemer de ziel van de onderneming. Wij helpen die ondernemer daar waar mogelijk, maar altijd zonder op zijn of haar stoel te gaan zitten. Het gaat niet alleen om wat je doet maar vooral om de manier waarop je het doet: C’est le ton qui fait la musique.

Als onze filosofie u aanspreekt en u wilt meeprofiteren van de gunstige groeiperspectieven van het Nederlands MKB, dan kunt u nog tot uiterlijk 8 november a.s. inschrijven op Antea Participaties VIII. Daarna gaan de deuren weer dicht, waarna deze pas weer opengaan bij Antea Participaties IX.
Helaas is tussentijds instappen niet mogelijk. Laat deze kans dus niet voorbij gaan.

Ik wens u veel leesplezier.

Robert De BoeckOPEN HET INBUSINESS SEPTEMBER NUMMER